Lapsendamiskeskus Oma Pere

Organisatsioonist

Lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere on loodud 2008. aastal lapsendajate eestkoste organisatsioonina. Oleme viimased kümme aastat toetanud lapsendamise ootel inimesi, juba lapsendanud peresid ning lapsendamisega tegelevaid ametnikke. Oleme olnud strateegiline partner riigile, töötades koos nendega välja lapsendajaid toetavad eel- ja järelteenused (erinevat liiki nõustamised). Meie põhitegevus on avalikkuse teavitamine lapsendamise teemast (ja laste perre võtmise teemast laiemalt), teenuste pakkumine kõigile peredele, kes kasvatavad mittebioloogilist last (lapsendajad, hooldus- ja eestkostepered). Meie tegevuse kaudu on igal aastal saanud tuge ligikaudu tuhat perekonda. Kõik pered on leidnud endale sobiva nõustamise vormi: telefoni- või internetinõustamine, mentori tugi, grupinõustamine või psühholoogiline nõustamine.

Eestis elab lapsendaja peredes ligikaudu 1000 last, lapsendada soovijaid on üle 200 perekonna ja hinnanguliselt 3500 lapsendatut elavad täiskasvanuna oma elu. Nii on tuhanded eestimaalased isiklikult seotud lapsendamise teemaga. Kuigi meie suurem eesmärk on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste abistamine, siis igapäevaselt saab meie kaudu tuge peamiselt lapsevanem.

Avalikkuse teavitamiseks viime läbi konverentse, teeme koostööd ülikoolidega ja lastekaitse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega, avaldame oma seisukohti meedias ja korraldame kampaaniaid.

Osaleme järjepidevalt lapsendamise protsessi arendamises. Nii oleme me oma panuse andnud perekonnaseaduse lapsendamise peatüki kui ka asendushoolduse kontseptsiooni alusanalüüsi koostamisse. Oleme välja andnud käsiraamatuid, juhendeid ja 2015. aastal raamatu “Elamiseks mõeldud elu”, milles kajastuvad 13 lapsendajapere lood.

Meie ühing on ainus lapsendajaperesid esindav organisatsioon Eestis, kuhu kuulub 188 liiget ja 220 sõbraliiget. Ühingu tööd juhib tegevjuht Inna Klaos, inna@omapere.ee, tel 5645 9945. Kommunikatsiooni, eestkoste ja arendusküsimustega tegeleb arendusjuht Sigrid Petoffer, sigrid@omapere.ee, tel 5620 0298. Projektijuhina töötab Katriin Pannal, katriin@omapere.ee. Organisatsiooni tegevusele annab suuna 9-liikmeline juhatus. Teemade arutamiseks ja ettepanekute esitamiseks moodustame töögruppe ning tegevuste elluviimiseks kaasame vabatahtlikke. Oma töös peame oluliseks avatust, professionaalsust ja usaldusväärsust.

Siin pildil on MTÜ Oma Pere juhatus, kes valiti ametisse 6. veebr. 2016. aastal. Nende volitused kehtivad kolm aastat.

foto-017_vaike

EESMÄRK

Ühingu tegevuse eesmärk on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise toetamise kaudu rahuldamaks lapse vajadust pere ja turvalise elukeskkonna järele.

MISSIOON

Lapsendamiskeskuse kaudu toetada perekondi, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi ja esindada valdkonda ning teavitada avalikkust.

VISIOON

Toetades lapse kasvamist perekonnas kasvab igast lapsest toimetulev ühiskonna liige.

VÄÄRTUSED

Usaldusväärsus, professionaalsus, jätkusuutlikkus, positiivne ühiskondlik mõju, läbipaistvus, koostöö

Uudised