Lapsendamiskeskus Oma Pere
  • E-R 19:00 - 22:00 T 14:00 - 22:00
  • 56890150

Mentorlus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Mentorluse eesmärk on abistada hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid läbi mentori isikliku kogemuse. Eesmärgiks on peret pikaajaliselt toetada erinevatel etappidel: nii lapse perre ootamise ajal, lapse ja pere esimeste kohtumiste ajal, kui ajal, mil laps on juba peres. Mentorid on ise lapsendajad ja hoolduspered, mitmed neist on ka PRIDE koolitajad, kogemusnõustajad vms. Seega on neil kogemus ja oskus delikaatselt perede kõrval olla.

LAPSENDAJALE, HOOLDUS- ja EESTKOSTEPERELE: Kui tunnete, et vajate enda kõrvale inimest, kes on ise lapse perre võtmise rõõmud ja mured läbi elanud ning oskab teid sel teel toetada, siis võtke otse ühendust Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5645 9945. Juhendame teid ise edasi isikuankeedi täitmiseks ja palume lastekaitsetöötajal saata suunamiseks email. Võib otse ühendust võtta mentoriga, kui nii on teie jaoks turvalisem (vt kontaktid allpool).

LASTEKAITSETÖÖTAJALE: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab toeks mentorit, siis palun paluge perel võtta ühendust otse Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5645 9945 või teatage perest meile ise. Leiame sobiva mentori vastavalt pere vajadusele. Juhendame teid kuidas anda pere jaoks emaili teel suunamine ning juhendame peret edasi, et esimesel korral on vaja täita isikuankeet.

ISIKUANKEEDI LEIAD SIIT: Osaleja ankeet

Mentorid:

Põhja piirkond: Enel Kotli (enel@omapere.ee), Jaanika ja Timm Rannu (jaanika@rainbird.ee, timm@rainbird.ee) Jekaterina Carrie (vene emakeelega), Inna Klaos (vene emakeelega) (inna@omapere.ee, tel: 5624 1755), Kirsti Mägi (kirsti@omapere.ee), Külli Õiglane (kylli.oiglane@gmail.com).

Lõuna piirkond: Keiu Kaljujärv (keiu@vanemuine.ee), Marvi Remmik (marvi.remmik@gmail.com), Annely Oruman (annely.oruman@mail.ee).

Ida piirkond: Liisa ja Urmas Lennuk, Inna Klaos.

Lääne piirkond: Marlin ja Meelis Pärn (meelis@lemet.ee), Riine Latserus (riinela@hot.ee).

Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, vajadusel annab informatsiooni olemasolevatest toetavatest teenustest piirkonnas. Kohtutakse, kasutatakse telefonivestlusi ja e-kirjavahetust. Mentori nõustamistundide arv ühe pere kohta sõltub pere vajadustest, üldjuhul jääb see vahemikku 8-24 tundi pikema perioodi peale. Mentorsuhe on tavaliselt pikaajaline.

Pöördumiste peamised põhjused viimastel aastatel on olnud: ettevalmistus lapsendamiseks, kasvatusraskused, probleemsed suhted institutsiooniga, peresuhted ja üldine toimetulek, lapse bioloogilise päritoluga seonduv, perekonnas hoolduse küsimused, lapse eestkostele võtmise teemad, hooldusõigusest loobumine ja hooldusõiguse taastamine.

2014. aastal sai mentori kaudu tuge 81 inimest ja 2015. aastal 54 inimest.

Mentori teenus on peredele tasuta, teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest projekti “„Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames. Küsi julgelt infot juurde: tel: 5645 9945.

Uudised

Tere tulemast!