Lapsendamiskeskus Oma Pere

Ajalugu

MTÜ Oma Pere sai alguse 2007. aasta veebruaris, kui 9- liikmeline algatusrühm otsustas välja selgitada lapsendamisega seonduvad probleemid ja teha ettepanekud olukorra parandamiseks. Tugiorganisatsiooni vajalikkust tingis keskse teabeallika puudumine lapsendamise protsessi kohta ja tugiteenuste puudumine lapsendajaperedele. Koostati põhjalik ülevaade “Hetkeolukorra kirjeldamine lapsendamisest Eestis”, mis sisaldab muuhulgas 50 valdkonnaga seotud võtmeisiku küsitluse kokkuvõtet.

12. jaanuaril 2008 asutas 58 inimest avalikes huvides tegutseva mittetulundusühingu Oma Pere, et toetada olemasolevaid perekondi ja aidata kaasa uute perede tekkimisele. Loodud organisatsiooniga ühines aastatel 2001-2006 tegutsenud Adoptiivperede Selts.

Aastatel 2008-2013 oleme välja töötanud lapsendamiseelsete ja- järgsete teenuste paketi, korraldanud igal aastal üleriigilise konverentsi, loonud keskse teabeallikana kodulehe omapere.ee, panustanud seadusloomesse ja muutnud avalikkuse arvamust lapsendamise osas.

P1160798.copy.sml

“Lapsed sünnivad südames” 1. juunil Paides. Autor: Katrina Tang

Uudised

Tere tulemast!