Lapsendamiskeskus Oma Pere
  • E-R 19:00 - 22:00 T 14:00 - 22:00
  • 56890150

Toetame peresid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi

Grupinõustamised

Kasuvanemate ootused, vead ja pettumused.​

Kus toimub? Teema  Lisainfo
23.03.2018 kell17.30-21.00 Tervise Arengu Instituut Hiiu 42 Kasuvanemate ootused, vead ja pettumused. Arutelu viib läbi Külli Õiglane. Koolituskava
23.02.2018 kell17.30-21.00 Tervise Arengu Instituut Hiiu 42

Lapsendatud lapse käitumise iseärasused ja muutused peres peale lapse tulekut. Arutelu toimub vene keeles, mida viib läbi MTÜ Oma Pere grupinõustaja Inna Klaos.

 Koolituskava

 

Tugiteenused

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Oma Pere pakub nõustamisteenuseid lapsendajatele, hooldus- ja eestkosteperedele riigihanke projekti “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujale” raames.MTÜ Oma Pere  PRESSITEADE

  1. veebruar 2018

Sotsiaalkindlustusamet ja MTÜ Oma Pere sõlmisid lepingu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele”

Sotsiaalkindlustusamet ja lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere allkirjastasid 14. veebruaril sotsiaalteenuste riigihanke lepingu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“, mille raames pakub Oma Pere teenuseid peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldamisel.

Lapsendamine, lapse eestkostele võtmine või perekonnas hooldamine on võimalus aidata vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud last ja selleks, et pere lapsendamisega edukalt toime tuleks, on vaja tagada üleriigiline perede tugisüsteem. MTÜ Oma Pere on osutanud asendusperedele tugiteenuseid alates 2012. aastast. Koostöös sotsiaalkindlustusametiga on varasemaga võrreldes töötatud välja veelgi tõhusam teenuste kogum. Pered saavad tulla individuaalsele psühholoogilisele nõustamisele, grupinõustamisele, osaleda toetavas temaatilises tugigrupis või kasutada mentori abi. Teenused on peredele kättesaadavad kõikides maakondades.

Oma Pere tegevjuhi Inna Klaose sõnul on hästitoimiva tugisüsteemi kättesaadavus peredele väga oluline. “Iga asenduspere juurde elama asunud laps on kogenud kaotusi ja tihti ka väärkohtlemist. Lapse kasvatamisel võib üheks väljakutseks osutuda temaga minevikus toimunu. Tihti ei tea lastekaitsetöötajad ega ka asendusvanemad, mida lapsed on läbi elanud ja millist abi nad vajavad,” selgitas Klaos teenuste vajalikkust. Inna Klaose hinnangul tuleb seetõttu hoolitseda vanemate psühholoogilise ja vaimse heaolu ning oskuste eest. “Abi küsimine on inimestele sageli raske, sest arvatakse, et abi vajamine tähendab läbikukkumist,” rääkis lapsendamiskeskuse juht Eestis laialt levinud suhtumisest, et iga vanem peab ise lapse kasvatamisega toime tulema. “Oma Pere pakubki asendusperedele tugisüsteemi, et pered ei jääks oma murede ja raskustega hätta. Probleemid reeglina ei kao, vaid vajavad lahendamist.”

MTÜ Oma Pere on alates 2008. aastast pakkunud erinevaid teenuseid ja tegevusi lapsendajaperede toetamiseks. Tänaseks on loodud üle-eestiline spetsialistide võrgustik. Pidev teenuste arendamine tagab tuhandetele asendusperedele toetuse interneti- ja telefoninõustamise, psühholoogilise nõustamise, grupiteraapia ning mentorluse vormis.

Lisainfo:         

Inna Klaos, MTÜ Oma Pere tegevjuht, inna@omapere.ee, 5645 9945

Kristiina Vainomäe, Sotsiaalkindlustusamet lastekaitse osakonna projektijuht, kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee; telefon: 6208 384.

Uudised

Tere tulemast!